“Adam Müller-Guttenbrunn” Haus

Home / “Adam Müller-Guttenbrunn” Haus

Casa „Adam Müller-Guttenbrunn“

Un centru de cultură economie tineret asistenţă socială politică

 

Încă de la înfiinţare casa AMG a devenit centrul comunităţii germane din Banat. Ea îndeplineşte rolul unei instituţii deschise, dotate cu structurile şi materialele necesare desfăşurării  activităţi specifice comunităţii, fiind totodată accesibilă tuturor instituţiilor şi partenerilor interesaţi de o colaborare în diverse domenii.

În casa AMG îşi desfăşoară activitatea:

Ansamblul folcloric german „Banater Rosmarein“, filială activă a Forumului German al Tineretului Bănăţean îşi are sediul în casa AMG încă din anul inaugurării ei. Aici membrii acestuia îşi desfăşoară activitatea de păstrare a patrimoniului cultural german, iar în sala festivă a casei au loc săptămânal repetițiile ansamblului şi diverse spectacole pe care le susţine acesta.